2006 fick vi det ärofyllda uppdraget att belysa Globen.

Ce-Ce El var huvudentreprenör och uppdraget gick ut på att tillsammans med ljusarkitekter från olika LED-belysningsföretag ta fram ett bra och kostnadseffektivt förslag som var hållbart över tid.

Efter utvärdering valdes Stockholm lightning ut som leverantör av LED-armaturerna. Tillsammans med dem valdes den bäst lämpade armaturen samt monteringssätt ut.


Montageritningar över placering och kabelmontage togs fram. I syfte att effektivisera byggnads- och servicearbetet monterades alla armaturerna på riggar från Vårgårda fabrik.


Riggarna monterades i sin tur runtom Globen, armaturerna adresserades, riktades och registrerades i det specialanpassade trådlösa systemet. Färgkombinationer programmerades och utgör det bildspel vi idag kan se på Globens fasad.


I September samma år var det stor galapremiär och tillsammans med Stockholms stadsdelsförvaltning samlades många gäster på Söderstadions norra läktare för att beskåda det första ljus-skådespelet på utsidan av Globen. Detta var och är än idag ett av de största projekt som Ce-Ce Elservice åtagit sig samt utfört. Resultatet kan idag ses av en miljon Stockholmare.