BRANDTÄTNING

Vi har kompetensen att brandtäta era elinstallationer med Hiltis brandtätnings program


När man förlägger kablage genom fastigheter och lokaler bryter man brandavskiljande gränser. Vi stöter också ofta på installationer som utförts tidigare och då inte utförts så att dessa brandskydds zoner är intakta. Därför bestämde vi att vi skall ha denna kunskap inom företaget. Vi har därför utbildat några av våra montörer med certifikat att utföra Hiltis brandtätnings program.

  • Det innebär följande:
  • Vi kontrollerar vilket krav det finns på genomföringen, brandklass.
  • Bokför vilken typ av material väggen/utrymmet består av.
  • Kontrollerar vilket utrustning som skall användas.
  • Monterar enligt utförd specifikation.
  • Registrerar detta i Hiltis app.
  • Brandtätningen bokförs och godkänns.
  • Hilti skickar en QR kod som appliceras vid brandtätningen.
  • Kontroll av besiktningsman eller husägaren på QR koden kan göras.
shutterstock_238206232

Vill du ha hjälp med detta?

Kontakta oss idag!