Vi skapar energi och kostnadseffektiva lösningar och tar ditt projekt från idé till verklighet.

vi utför och arbetar med:

Elinstallationer

Larm-installtioner

Tele och data

Styr & Regler-teknik

El-Besiktningar

Energi och konstnadseffektivisering

Skräddarsydda solcellspaneler

Takvärme, el och anläggning

Felsökning och åtgärder

Kvalitetssäkring

ROT-avdrag

Det var vi som fick globen att lysa

Vi är en elrätt elektriker

Vi är konsulterande i vårt möte med kunden när det gäller installationer, system och produkter som kan underlätta vardagen i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället.


Vi är ledande när det gäller smarta och innovativa eltekniska helhetslösningar som underlättar vardagen.

Vi fortbildar oss med Elrätts utbildningspaket och seminvårtr.Vi påvisar möjligheterna med smart elteknik.

Vi sprider varumärket Elrätt som en god ambassadör.

Vi uppfyller Elsäkerhetsverkets lagkrav

För dig som konsument innebär de nya lagkraven att det blir enkelt för dig  att kontrollera att företaget du planerar anlita uppfyller särskilda krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. När det gäller el är det viktigt med säkerhet och att allt blir rätt utfört.


Den 1 juli 2017 öppnade Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget som är tillgänglig för alla dygnet runt årets alla dagar.

Var rädd om dina nära och kära

Fråga oss om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan kan vi besiktiga din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio. 

Philips Lighting Partner

Ce-Ce Elservice AB är Value Added Partner till Philips Lighting, som är ledande i den pågående utvecklingen av uppkopplade belysningssystem och tjänster. Genom att välja Ce-Ce Elservice som din partner får du Philips pålitliga, högkvalitativa belysningslösningar och vår expertis inom implementering och programmering.

Solceller i samarbete med Telge Energi

Vi tror att framtiden kan fortsätta vara ljus. Vi vill som elbolag ligga i framkant och följa och driva utvecklingen av förnyelsebar energi framåt. Därför satsar vi just nu mycket på att våra kunder ska kunna välja förnyelsebar energi, s.k. ren el. Vi har nyligen inlett ett samarbete tillsammans med Telge Energi för att anamma detta. Vill du använda ren el? Eller är du bara sugen på att veta mer, klicka på sol-el i menyträdet till vänster. För att komma till Telge Energi, klicka här.

Elsäkerhet

Genom branschanpassad utbildning vid EUU ser vi till att våra montörer får individuell och anpassad kompetensutveckling.

Hantverksdata Entré

Med detta branchanpassade affärs och ekonomisystem säkerställer vi att vårt arbete sker smidigt, både för oss och för er. Allting sker digitalt och är enkelt att administrera.

EIO - Elektriska installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.

EIO-Q Ledningssystem

Vi arbetar efter EIO-Q, ett ledningssystem som är ett branschanpassat hjälpmedel för att bygga upp och utveckla  system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes PUL, Personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen, mer känd nu som GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen berör alla företag som på något sätt behandlar personuppgifter som namn, adresser, telefonnummer, mailadresser, IP-nummer och i vissa fall bilder. Detta kommer att innebära en del förändringar och syftet är att stärka dina personliga rättigheter.


Vi som elhandelsbolag är enligt Dataskyddsförordningen och annan lämplig lag personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som det behandlar.


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna ingå och ha ett affärsmässigt avtal med dig eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som tillkommer oss.


Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna ha ett affärsmässigt avtal med dig som kund. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss så länge vi har skyldighet enligt lag (t.ex fakturalagen). Som kund har du rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att att vi ska begränsa behandlingen, för att göra invändningar eller under vissa förutsättningar, begära radering av dina uppgifter. Personuppgifterna kan även komma att lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag, koncernföretag eller försäkringsbolag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller i tredje part.


Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Läs mer om dataskyddslagen och dina rättigheter på www.datainspektionen.se