PRISER OCH VILLKOR

Prisuppgifter


Timdebitering 812 kr/påbörjad timme (moms inräknat)

I priset ingår: Arbetstid för elektriker som arbetar under svenska behörighetsregler och enligt ett standardiserat arbetssätt, allmänna hjälpmedel ingår (handborrmaskiner och mindre verktyg) samt försäkring. Tiden startar då montören samlar ihop nödvändigt material inför arbetet och slutar då arbetet är utfört och montören har omhändertagit och sorterat uttjänt material på vår (eller kunds) återvinningsstation.


Transport servicebil 25 kr/km

I priset ingår: Framkörning av utrustad servicebil från vårt garage/lager till kund tur och retur. Parkeringskostnad enl. spec./tillfälle I priset ingår: Faktisk kostnad för parkering samt ev. trängselavgift


Materialkostnad enl. spec.

I priset ingår: Installationsmaterial, fäst och kopplingsmaterial, miljö och returavgift samt leveranskostnad om avtalats.Betalningsvillkor

15 dagar (10 dagar vid ROT)

Dröjsmålsränta 20%

Vi innehar F-skattebevis


ROT-avdrag

Önskas ROT-avdrag behöver du ladda ner och skicka in underlag för ROT till oss innan arbetet påbörjas. Vilka villkor och regler som gäller för rotavdrag hittar du på Skatteverkets hemsida. 


FAKTURA 

Vi skickar helst din faktura på email men kan skicka vanlig post om så önskas. VAD HÄNDER EFTER ATT DU KONTAKTAT OSS?

1


Återkoppling


Vi kontaktar dig och diskuterar arbetet, föreslår lösningar samt bestämmer tid för när arbetet ska utföras. Efter detta beställer vi material som behövs samt planerar arbetet.

2


Arbetet utförs


Vi utför det planerade arbetet. samt utför kontroller och mätningar enligt rutin och bestämmelser. 

3


Avetablering


Vi tar hand om uttjänt material, källsorterar och ser till att detta kommer till miljöstation. 

4


Fakturering


När allt är klart summerar vi och fakturerar dig för arbetet. Om du lämnat in ansökan för rotavdrag fakturerar vi preliminärt belopp och om avdraget avslås får du en tilläggsfaktura.